x

Teraz, w wakacyjnej promocji, dowolna wersja publikacji aż 20% taniej!

Do końca promocji zostało:

NOWOŚĆ
JEDYNA NA RYNKU PUBLIKACJA DOTYCZĄCA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH W PLACÓWKACH

Teczka obligatoryjnych procedur ochrony małoletnich przed przemocą

Od obowiązków formalno-prawnych, narzędzi do oceny ryzyka zagrożeń po procedury podejmowania interwencji

Patronat

UWAGA
USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianach w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadza rygorystyczne obowiązki dla dyrektorów wszystkich placówek, do których uczęszczają albo w których przebywają dzieci i nastolatki, w tym aktualizację procedur i nowe zasady podejmowania i dokumentacji interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. Za nieprzestrzeganie przepisów będą grozić surowe kary.

Nowe procedury

Nowe wytyczne i procedury to również obligatoryjna biurokracja. Aby odciążyć Państwa z obowiązku tworzenia i dublowania niezbędnych dokumentów, zespół ekspertów, w tym prawników i psychologów, opracował komplet wzorcowych dokumentów z podpowiedziami:

 • Jakie nowe obowiązki dla szkół i placówek pomocy społecznej wynikają z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą domową, seksualną oraz rówieśniczą?
 • W jaki sposób wdrożyć obligatoryjne procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego?
 • Jak opracować standardy ochrony małoletnich, w tym zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem i jakie kary grożą za zaniechanie tego obowiązku?
 • Jak powinien wyglądać wzorcowy plan wsparcia małoletniego i kto odpowiada za jego realizację na poszczególnych etapach?
 • Co zmieniło się w zakresie raportowania o przypadkach krzywdzenia dzieci zakończonych ciężkimi uszkodzeniami ciała lub ze skutkiem śmiertelnym?
 • Jak zabezpieczyć interesy placówki na wypadek kontroli i wykazać realizację zadań nowelizacji ustawy, uwzględniając zmiany w statucie i procesie rekrutacyjnym nowych pracowników?

 

Czy wiesz, że...?

41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych
7% nastolatków doświadczyło wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym, a 20% – bez kontaktu fizycznego
Co druga osoba doświadczyła w swoim życiu przemocy rówieśniczej, a jej najczęstszą formą jest przemoc fizyczna.
Źródło: Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

TECZKA OBLIGATORYJNYCH PROCEDUR OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED PRZEMOCĄ

Do kogo jest skierowana?

 • do kadry zarządzającej publicznymi i prywatnymi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, sportowymi, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.
 • do podmiotów prowadzących usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne
 • do instytucji pracującymi z dziećmi i zajmującymi się nimi na stałe i okresowo, m.in. organizatorów kolonii, półkolonii itp.
 • organizatorów działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich

Dlaczego warto

Co zyskasz korzystając z Teczki obligatoryjnych procedur ochrony małoletnich przed przemocą?

 

NARZĘDZIA FORMALNO-PRAWNE
 • arrow_forwardKomentarz ekspertów do ustawy z dnia 13.07.2023 i wszystkich wprowadzonych zmian z wykazem obowiązków dla placówek sprawujących opiekę nad małoletnimi stale i okresowo.
 • arrow_forwardWzorcowe standardy ochrony małoletnich w podziale na typ placówki.
 • arrow_forwardObowiązki osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego.
 • arrow_forwardDokumentację interdyscyplinarnego zespołu interwencji kryzysowej w placówce.
 • arrow_forwardWytyczne dla dyrektora dotyczące sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • arrow_forwardWymogi dotyczące ustalenia bezpiecznych zasad w relacji na linii personel-dziecko, dziecko-rówieśnik.
 • arrow_forwardObligatoryjne zapisy z obowiązującą podstawą prawną zabezpieczające placówkę na wypadek kontroli
PROCEDURY I ZASADY DO WDROŻENIA
 • arrow_forwardPlan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 • arrow_forwardProcedury podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 • arrow_forwardWzorcowe procedury na wypadek różnych sytuacji kryzysowych oraz sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dziecka m.in. przemocy domowej, przemocy rówieśniczej oraz seksualnej.
 • arrow_forwardProcedury skutecznego weryfikowania personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci.
 • arrow_forwardProcedury i listy kontrolne zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem.
 • arrow_forwardProcedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie.
 • arrow_forwardZasady udostępniania rodzicom/opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
DOKUMENTY I MATERIAŁY DODATKOWE
 • arrow_forwardZałączniki w postaci list kontrolnych, dokumentów, notatek służbowych koniecznych do raportowania kryzysowych przypadków.
 • arrow_forwardWzorcowe pisma do sądu opiekuńczego i instytucji wsparcia, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.
 • arrow_forwardListy kontrolne do przeglądu i aktualizacji standardów.
 • arrow_forwardZaktualizowane zapisy w dokumentacji, do wprowadzenia w statucie szkoły i dokumentacji z podstawą prawną i komentarzem eksperta.
 • arrow_forwardLista instytucji i organów pomocowych, które należy powiadomić w przypadku wystąpienia przemocy.
 • arrow_forwardMateriały edukacyjne dla rodziców – ankiety, ulotki, broszury.

Przykładowe materiały do pobrania

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
Pobierz
Standardy Ochrony Małoletnich – najważniejsze zmiany prawne dla placówek edukacyjnych i innych sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą
Pobierz

3 powody, dla których to pozycja obowiązkowa w każdej placówce i ośrodku pomocy:

1
Wprowadzisz obligatoryjne standardy ochrony małoletnich
zgodnie z najnowszą aktualizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
2
Zapewnisz bezpieczeństwo swoim podopiecznym
mając pod ręką procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka wraz z listą placówek pomocowych
3
Jesteś zawsze przygotowany do kontroli
dzięki kompleksowej dokumentacji opracowanej przez doświadczonych ekspertów

Oto sytuacje, wobec których należy uruchomić wprowadzone procedury:

Przypadek nr 1
Dostrzegasz niepokojące ślady na ciele dziecka – skrywane siniaki, zadrapania, dodatkowo wcześniej aktywny chłopiec, nagle zaczął izolować się od grupy. Rodzina nie reaguje na wezwania do szkoły.
Jakie zachowania i symptomy świadczą o ryzyku wystąpienia przemocy domowej? Jak powinna wyglądać wzorcowa procedura postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy domowej? Czy placówka jest zobowiązana do udzielania informacji na temat dziecka na wniosek jego reprezentanta sądowego?
Przypadek nr 2
Dowiadujesz się, że jeden z twoich podopiecznych nawiązał relację przez jedną z aplikacji internetowych. Podczas spotkania doszło do przestępstwa i przemocy o charakterze seksualnym.
Jak zareagować na wystąpienie przemocy seksualnej wobec dziecka? Jak przeprowadzić skuteczną interwencję? Jakie działania profilaktyczne uruchomić by uchronić małoletnich przed ryzykownymi kontaktami seksualnymi?
Przypadek nr 3
Otrzymujesz zgłoszenia o przemocy słownej i fizycznej stosowanej wobec jednego z dzieci. Sprawcami są rówieśnicy. Ofiara doświadcza wykluczenia ze środowiska, ale nie powiadamia opiekunów o przeżywanym odrzuceniu i przemocy.
Co należy zrobić w sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy fizycznej oraz przemocy psychicznej? Gdzie zgłaszać i z jakimi instytucjami i specjalistami współpracować w sytuacji przemocy rówieśniczej?

Co zyska kadra zarządzająca placówką, korzystając z Teczki obligatoryjnych procedur ochrony małoletnich przed przemocą?

Będziesz mieć pewność, że realizujesz procedurę przeciwdziałania i reagowania na przemoc w sposób prawidłowy i zgodny z aktualnymi przepisami prawa
Otrzymasz kompleksowy i skuteczny plan pomocy ofierze przemocy domowej, rówieśniczej, przestępstwa seksualnego
Wyposażysz się w obowiązkową dokumentację, która w znacznym stopniu pozwoli zaoszczędzić czas i skupić się na efektywnej pomocy ofiarom przemocy
Zaopatrzysz się w pakiet procedur w przypadku wystąpienia przemocy wobec nieletniego lub podejrzenia jej popełnienia
Zadbasz o bezpieczeństwo swoich podopiecznych i zapewnisz im jasną, prostą procedurę zgłaszania krzywdzących doświadczeń
Zyskasz narzędzia do skutecznego zabezpieczenia placówki i przygotowania na wypadek kontroli

Spis treści

Co znajdziesz w środku

 • checkStandardy Ochrony Małoletnich – placówki zobowiązane do wprowadzenia procedur, obowiązki pracodawcy, odpowiedzialność kadry zarządzającej.
 • checkAktualne obowiązki dyrektora, właściciela placówki i pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów po 13.07.2023 r. – zgodnie z ustawą o ochronie nieletnich.
 • checkZasady i procedury, które wymagają aktualizacji lub wprowadzenia – jakie nowe obowiązki spoczywają na placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi?
 • checkZasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich – m.in. w zakresie kontaktu fizycznego z dziećmi, kontaktu poza godzinami pracy.
 • checkSposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • checkMożliwe kary za naruszenie i nieprzestrzeganie przepisów.
 • checkPrawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.
 • checkWzorcowe zapisy w statucie uwzględniające aktualne zmiany w prawie.
 • checkZespół interwencji kryzysowej w placówce – wytyczne, zasady tworzenia, podział obowiązków, odpowiedzialność i współpraca.
 • checkZasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
 • checkZasady wspierania bezpiecznych relacji między rówieśnikami.
 • checkZasady i proceduy podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 • checkProcedury i spis osób odpowiedzialnych do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego
 • checkZasady i sposób udostępniania personelowi i opiekunom dziecka polityki do jej zaznajomienia i stosowania.
 • checkZasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu – do wdrożenia w placówce.
 • NOWE ZMIANY! PRZEMOC DOMOWA – standardy ochrony małoletnich w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w środowisku domowym lub zauważenia jej śladów
 • checkSposoby reagowania, procedury działania dla zespołu interwencji kryzysowej w szkole i placówce.
 • checkProcedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy ze strony członka rodziny/opiekuna prawnego.
 • checkProcedury postępowania z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej w sytuacji oznak znęcania psychicznego i fizycznego.
 • checkProcedury działania pracowników placówki w przypadku ujawnienia przestępstwa i znajomości etapów realizacji tych działań
 • PRZEMOC SEKSUALNA, RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE – standardy ochrony w przypadku wystąpienia przestępstwa na tle seksualnym
 • checkSzczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym – do wdrożenia w placówce
 • checkProcedura postępowania w przypadku rozpowszechniania przez ucznia pornografii w szkole
 • checkProcedura postępowania w przypadku ujawnienia problemu sekstingu w szkole
 • checkProcedura postępowania w przypadku wystąpienia prostytucji
 • checkProcedura postępowania z dzieckiem molestowanym seksualnie
 • checkProcedura postępowania w przypadku wystąpienia ekshibicjonizmu
 • PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – standardy ochrony małoletnich doświadczających przemocy relacyjnej, fizycznej i psychicznej w grupie
 • checkInformacja nt. form przemocy rówieśniczej – znęcanie się, gnębienie, naruszanie nietykalności fizycznej.
 • checkProcedury postępowania w przypadku wystąpienia na terenie szkoły zachowań agresywnych niosących zagrożenie życia lub zdrowia.
 • checkPrzemoc wobec dziecka z niepełnosprawnością – interwencja prawna.
 • checkPrzemoc relacyjna i jej oznaki.
 • checkPrzemoc psychiczna – odrzucenie, izolacja, ignorowanie. Rola placówki w przeprowadzeniu interwencji.
 • checkSchemat podejmowania rozmowy z agresorem i ofiarą o szkolnej przemocy.
 • PRZEMOC I RYZYKA W SIECI – standardy ochrony małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie
 • checkKatalog cyberzagrożeń – jak rozpoznać przestępstwo wraz z dokładną ścieżką postępowania.
 • checkProcedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.
 • checkProcedura zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów w przypadku dostępu do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
 • checkProcedura postępowania przez szkoły w przypadku ujawnienia zdarzeń o charakterze cyberprzemocy.
 • checkProcedura reagowania w przypadku bezprawnego użycia cudzego wizerunku w sieci oraz łamania prawa autorskiego.
 • checkUlotki profilaktyczne: Zagrożenia w sieci, Higiena cyfrowa.
 • checkZabezpieczenie placówki na wypadek kontroli.
 • checkZasady przeglądu i aktualizacji standardów.
 • checkWytyczne dla dyrektora dotyczące sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • checkLista kontaktów do placówek pomocowych.

Poznaj

Zespół autorski

 

dr n. społ. Marlena Stradomska

Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku). Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, pracy z osobami po próbie samobójczej czy zagrożeń XXI wieku. Zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu suicydologii w mediach np. Newsweek, Onet, WP, Polskie Radio Lublin itd.

Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.

Marek Grzywna

Nauczyciel, dyrektor szkoły dla dorosłych, trener i pasjonat edukacji, który zaangażowany jest w rozwój nowatorskich metod nauczania, rozwijanie umiejętności cyfrowych i promowanie nauki informatyki wśród uczniów. Jego osiągnięcia i zaangażowanie zostały docenione na wielu poziomach, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Doświadczony nauczyciel informatyki i biologii, egzaminator OKE, a także dyrektor szkoły dla dorosłych. Posiada bogate osiągnięcia i doświadczenie zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w biznesie.
 

Zamów publikację

Teczka obligatoryjnych procedur ochrony małoletnich przed przemocą

Wybierz swoją wersję publikacji i bądź na bieżąco z nowymi wytycznymi i procedurami!

WERSJA PODSTAWOWA

*

  zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • Publikacja bazowa w wersji papierowej [250 stron], w tym materiały merytoryczne i dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Ok. 50 edytowalnych plików w wersji do wydruku na płycie CD
 • Kwartalne aktualizacje w cenie 369 zł netto**
 • Trwa przedsprzedaż, wysyłka po 28.09

Wybierz segregator z wersją papierową, jeśli chcesz mieć stały dostęp do podstawowej wersji Teczki Procedur.

WERSJA PREMIUM

*

zł brutto

 

W tym pakiecie:

 • E-wydanie publikacji bazowej oraz dotychczas wydanych aktualizacji [250 stron] z dostępem na rok**
 • Materiały multimedialne do pobrania, w tym edytowalne dokumenty, ankiety, karty pracy
 • Aktualizacje bez dodatkowych opłat
 • Trwa przedsprzedaż, wysyłka po 28.09

Wybierz serwis www.proceduryochronymaloletnich.pl  www.ochronamaloletnich.pl jeśli chcesz mieć dostęp do pełnego wydania publikacji z każdego urządzenia z Internetem.

* Warunkiem ciągłego dostępu do ewydania w serwisie internetowym jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych.

** Przedłużenie rocznego abonamentu PREMIUM na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych w wersji PODSTAWOWEJ, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 14 dni przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Złożyłem zamówienie, jak mam dokonać opłaty za publikację?
Płatności za publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w zamówieniu wraz z publikacją.
+
Czy publikacja jest aktualizowana? Na czym polega ten system?
Tytuł jest aktualizowany kwartalnie, zgodnie z planem wydawniczym - są 4 aktualizację rocznie. W pakiecie podstawowym aktualizacje kawrtalne kosztują 369 zł netto, a w pakiecie PREMIUM są bezpłatne.
+
Zakupiłem wersję podstawową publikacji, jak długo będę mógł korzystać z zasobów serwisu internetowego?
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
+
Zdecydowałem się na zakup wersji cyfrowej publikacji, co otrzymam w ramach abonamentu? Jak długo będzie trwać współpraca?
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz dotychczas wydanych aktualizacji + 4 aktualizacje w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.